• Lễ phát động chiến dịch vệ sinh tay toàn cầu tại BV TW Huế

  Lễ phát động chiến dịch vệ sinh tay toàn cầu tại BV TW Huế

 • Pic 5

  Pic 5

 • Pic 4

  Pic 4

 • Pic 3

  Pic 3

 • Pic 2

  Pic 2

 • pic 1

  pic 1

 • Hop ban chap hanh

  Hop ban chap hanh