• Chi hội
  • Thông báo
  • Thông báo về Hội nghị Giáo dục điều dưỡng Châu Á lần thứ 4 năm 2020 tại Hà Nội

Thông báo về Hội nghị Giáo dục điều dưỡng Châu Á lần thứ 4 năm 2020 tại Hà Nội

Liên minh Giáo dục Điều dưỡng Châu Á, Thái Bình Dương (APANE) được thành lập năm 2014. APANE tổ chức Hội nghị Giáo dục Điều dưỡng Châu Á 2 năm 1 lần. Hội nghị lần thứ nhất tại Thái Lan (2014), năm thứ 2 tại Đài Loan (2016), lần thứ 3 tại Indonesia (2018) và lần thứ 4 tại Việt Nam (2020).
Hội Điều dưỡng Việt Nam giao Chi hội Giáo viên điều dưỡng phối hợp với APANE tổ chức Hội nghị giáo dục điều dưỡng châu Á lẫn thứ 4 tại Hà Nội. Mục đích tổ chức Hội nghị là tạo cơ hội hợp tác và tìm kiếm học bổng cho cá nhân điều dưỡng và đơn vị đào tạo, đơn vị cung cấp dịch vụ chăm sóc người bệnh của Việt Nam với các tổ chức thành viên thuộc APANE; tạo cơ hội học tập, chia sẻ kinh nghiệm về đào tạo, thực hành, quản lý điều dưỡng qua các báo cáo khoa học và quảng bá văn hóa, đất nước, con người Việt Nam tới điều dưỡng quốc tế.
Thời gian: 16-17/4/2020
Chủ đề: “Đổi mới giáo dục, thực hành và lãnh đạo điều dưỡng”
Địa điểm: TP Hà Nội
Ban tổ chức trân trọng thông báo tới các tổ chức, cá nhân quan tâm đăng ký báo cáo khoa học và đăng ký tham dự Hội nghị tại website www.acine2020.com

File đính kèm: Thông báo HN ACiNE

Bình luận

Scroll