Thông báo số 2 về Kế hoạch tổ chức Hội nghị khoa học điều dưỡng toàn quốc lần thứ IX và Kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Hội Điều dưỡng Việt Nam

Văn phòng Hội Điều dưỡng Việt Nam xin gửi đến quý thầy/cô, anh/chị Thông báo số 2 về việc đăng ký dự Hội nghị khoa học Điều dưỡng toàn quốc lần thứ IX và Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Hội.

Thông tin chi tiết thầy/cô, anh/chị vui lòng xem File đính kèm:

  1. Thông báo số 2 kèm Phụ lục 1 về Phân bổ chỉ tiêu cho các hội thành viên: Thông báo số 2 – Hội nghị khoa học điều dưỡng toàn quốc lần thứ 9 & Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Hội ĐDVN

2. Mẫu đăng ký dự Hội nghị: Mẫu đăng ký tham dự Hội nghị  

Các thông tin về Hội nghị khoa học và Lễ kỷ niệm Văn phòng Hội sẽ tiếp tục cập nhật trong các Thông báo tiếp theo.

Bình luận

Scroll