• Phòng chống Covid-19
  • Hướng dẫn phòng và kiểm soát lây nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp do virut Corona 2019 (Covid-19) trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Hướng dẫn phòng và kiểm soát lây nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp do virut Corona 2019 (Covid-19) trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Ngày 19/2/2020 Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn đã ký Quyết định số 468/QĐ-BYT về Hướng dẫn phòng và kiểm soát lây nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp do virut Corona 2019 (Covid-19) trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

File đính kèm: Huong-dan-phong-KSLN-COVID-10-1

 

Bình luận

Scroll