• Đào tạo liên tục
  • Tài liệu
  • Bài giảng Hướng dẫn Xây dựng chỉ số Chất lượng bệnh viện và Chỉ số lĩnh vực chăm sóc người bệnh

Bài giảng Hướng dẫn Xây dựng chỉ số Chất lượng bệnh viện và Chỉ số lĩnh vực chăm sóc người bệnh

Bài giảng  Hướng dẫn Xây dựng chỉ số Chất lượng bệnh viện và Chỉ số lĩnh vực chăm sóc người bệnh do Ths Phạm Đức Mục – Chủ tịch Hội Điều dưỡng Việt Nam, Giám đốc Trung tâm Tư vấn và dịch vụ điều dưỡng hỗ trợ cộng đồng biên soạn. Các anh/chị có thể tham khảo để có thông tin và cập nhật kiến thức về Xây dựng chỉ số đánh giá chất lượng.

HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG CHỈ SỐ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN VÀ CHỈ SỐ LĨNH VỰC CHĂM SÓC NGƯỜI BỆNH

Bình luận

Scroll