• Tài liệu
  • Bài giảng: Quản lý dựa vào kết quả

Bài giảng: Quản lý dựa vào kết quả

Văn phòng xin quý hội viên bài giảng “Quản lý dựa vào kết quả” do Ths Phạm Đức Mục – Chủ tịch Hội Điều dưỡng Việt Nam biên soạn.

Link bài giảng: 8.2020 Quản lý dựa vào kết quả

Bình luận

Scroll