Đổi mới tư duy về điều dưỡng để nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc người bệnh

Văn phòng Hội Điều dưỡng Việt Nam xin gửi đến quý hội viên Bài trình bày của ThS Phạm Đức Mục – Chủ tịch Hội về Nội dung “Đổi mới tư duy về điều dưỡng để nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc người bệnh”

Link bài trình bày: Đổi mới tư duy về điều dưỡng để nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc người bệnh

Trân trọng!

Bình luận

Scroll