• Tài liệu
  • Hội Nghị Ban chấp hành Hội Điều dưỡng Việt Nam khóa VII lần thứ 2

Hội Nghị Ban chấp hành Hội Điều dưỡng Việt Nam khóa VII lần thứ 2

Ngày 19 tháng 10 năm 2018, Hội Điều dưỡng Việt Nam tổ chức Hội nghị Ban chấp hành mở rộng lần thứ 2. Đến tham dự hội nghị có Ts Nguyễn Hồng Sơn – Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Y tế; TS Nguyễn Minh Lợi – Phó Cục Trưởng Cục Khoa học Công nghệ và đào tạo, Bộ Y tế; Ông Tạ Xuân Tiếu – Phó Vụ trưởng Vụ tổ chức phi chính phủ, Bộ Nội vụ; Đại diện Tổng hội y học Việt Nam; Ban cố vấn, Ban Lãnh đạo và 80 ủy viên Ban chấp hành Hội Điều dưỡng Việt Nam khóa VII.

Đại biểu tham dự Hội nghị

Ths Phạm Đức Mục – Chủ tịch Hội phát biểu khai mạc

TS Nguyễn Hồng Sơn – Phó vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Y tế phát biểu tại Hội Nghị. Ông đánh giá cao sự hoạt động nề nếp, có nhiều đóng góp của Hội Điều dưỡng Việt Nam

TS Nguyễn Minh Lợi – Phó Cục trưởng Cục Khoa học Công nghệ và đào tạo, Bộ Y tế có bài trình bày về “Đổi mới đào tạo nhân lực Điều dưỡng ở Việt Nam”.

Hội nghị được nghe các báo cáo (1) Tổng kết công tác Hội năm 2018 (2) Kế hoạch hoạt động hội năm 2019 (3) Dự thảo Quy chế xét chọn, tôn vinh điều dưỡng viên tiêu biểu (4) Kế hoạch hành động Tăng cường năng lực Hội Điều dưỡng Việt Nam và các hội thành viên giai đoạn 2018-2025 và tầm nhìn đến năm 2030. Sau khi thảo luận, góp ý các Dự thảo, Ban chấp hành giao cho Văn phòng Trung ương Hội tổng kết, chỉnh sửa, hoàn thiện các văn bản và trình lãnh đạo ký ban hành.

Bình luận

Scroll