Kế hoạch hoạt động Hội Điều dưỡng Việt Nam năm 2020

Văn phòng Hội Điều dưỡng Việt Nam xin gửi đến các thầy/cô, anh/chị Quyết định Ban hành và Kế hoạch hoạt động Hội Điều dưỡng Việt Nam năm 2020.

Các thầy/cô, anh/chị vui lòng xem thông tin chi tiết trong file đính kèm.

File đính kèm:

(1) Quyết định Ban hành Kế hoạch hoạt động Hội Điều dưỡng Việt Nam năm 2020

(2) Kế hoạch hoạt động Hội Điều dưỡng Việt Nam năm 2020

Bình luận

Scroll