• Tài liệu
  • Thông báo
  • Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Hội Điều dưỡng Việt Nam khóa VII lần thứ 3

Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Hội Điều dưỡng Việt Nam khóa VII lần thứ 3

Hội nghị Ban thường vụ, Ban chấp hành Hội Điều dưỡng Việt Nam khóa VII lần thứ 3 đã tổ chức thành công tốt đẹp. Văn phòng Hội xin gửi đến các thầy/cô, anh/chị Nghị quyết Hội nghị Ban chấp hành Hội Điều dưỡng Việt Nam khóa VII lần thứ 3

File đính kèm: Nghị Quyết Hội nghị Ban chấp hành Hội Điều dưỡng Việt Nam khóa VII lần thứ 3

Bình luận

Scroll