Những đóa hoa kiên cường

Những đóa hoa kiên cường – Tập 1. Nghề và nghiệp

Video về công việc điều dưỡng về những người điều dưỡng do Tập đoàn Y khoa Hoàn Mỹ thực hiện

Bình luận

Scroll