Tài liệu của Bộ Y tế về Kiểm soát nhiễm khuẩn

Văn phòng Hội Điều dưỡng Việt Nam xin gửi đến quý thầy/cô, anh/chị các văn bản của Bộ Y tế về Kiểm soát nhiễm khuẩn và phòng ngừa chuẩn

(1) Thông tư 16/2018/TT-BYT ngày 20/7/2018 quy định về KSNK trong các cơ sở y tế.
File đính kèm: 1. Thong-tu-16-2018-TT-BYT
(2) Quyết định số 3671/QĐ-BYT về Phê duyệt các hướng dẫn KSNK ngày 27/9/2012
File đính kèm: 2. Quyết định 3671
(3)  Quyết định số 3916/QĐ-BYT ngày 28/8/2017
File đính kèm: 3. Quyết định 3916
(4) Hướng dẫn về Phòng ngừa chuẩn
(5) Vệ sinh mội trường bề mặt trong cơ sở y tế
(6) Hướng dẫn phòng ngừa và KSNK vết mổ
(7) Hướng dẫn phòng ngừa viêm phổi bệnh viện
(8) Hướng dẫn phòng ngừa nhiễm khuẩn tiết niệu
File đính kèm: 8. Huong-dan-phong-ngua-NKTN
(9) Hướng dẫn về giám sát kiểm soát nhiễm khuẩn

Bình luận

Scroll