• Tài liệu
  • Tóm tắt Tiểu sử Florence Nightingale

Tóm tắt Tiểu sử Florence Nightingale

Đã hơn 100 năm, kể từ khi Florence Nightingale – người tiền phong trong lịch sử Điều dưỡng thế giới qua đời tại Anh Quốc, tên tuổi và công lao to lớn của bà vẫn luôn được hàng triệu người trên thế giới nhắc tới. Đặc biệt đối với lịch sử phát triển Ngành Điều dưỡng Thế giới nói chung và các điều dưỡng ở chiến trường nói riêng. Bài viết này, tác giả xin được tóm lược về thân thế, con đường nghề nghiệp và sự đóng góp của Florence Nightingale.

Tóm tắt Tiểu sử Florence Nightingale

Bình luận

Scroll