Nursing Now Việt Nam

Để cùng hưởng ứng chiến dịch “Nursing now” của Hội đồng điều dưỡng thế giới ICN, Lãnh đạo Hội điều dưỡng Việt Nam, Lãnh đạo tổ chức Jica Việt Nam cùng một anh/chị Điều dưỡng ủy viên Ban chấp hành Hội Đ DVN tham dự hội thảo “Cập nhật chính sách, hướng dẫn về quản lý chất lượng chăm sóc người bệnh” đã chụp ảnh cùng poster “Nursing now Vietnam”.

Bình luận

Scroll