• HNKH ĐD lần thứ 9
  • Thông báo
  • Thông báo số 1 về Kế hoạch tổ chức HNKH điều dưỡng toàn quốc lần thứ IX và Kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Hội Điều dưỡng Việt Nam

Thông báo số 1 về Kế hoạch tổ chức HNKH điều dưỡng toàn quốc lần thứ IX và Kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Hội Điều dưỡng Việt Nam

Hội Điều dưỡng Việt Nam sẽ tổ chức Hội nghị khoa học điều dưỡng toàn quốc lần thứ IX và Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Hội vào tháng 10 năm 2020. Văn phòng Trung ương Hội xin gửi đến quý thầy/cô, anh/chị Thông báo số 1 về Kế hoạch tổ chức Hội nghị khoa học và Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Hội.

Thông tin chi tiết thầy/cô, anh/chị vui lòng xem File đính kèm:

  1. Thông báo số 1 về Kế hoạch tổ chức HNKH điều dưỡng toàn quốc lần thứ 9 và Lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Hội ĐDVN
  2. Phụ lục 1- Mẫu đăng ký tham dự

Các thông tin về Hội nghị khoa học và Lễ kỷ niệm Văn phòng Hội sẽ tiếp tục cập nhật trong các Thông báo tiếp theo.

 

 

Bình luận

Scroll