Thông báo số 2 về việc Tổ chức Hội nghị khoa học toàn quốc lần thứ X và Đại hội Đại biểu Hội Điều dưỡng Việt Nam khóa VIII

Hội Điều dưỡng Việt Nam trân trọng gửi Quý thầy/cô, anh/chị thông báo số 2 về Kế hoạch chuẩn bị Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Điều dưỡng Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2022-2027 và Hội nghị khoa học Điều dưỡng toàn quốc lần thứ X, kèm theo phụ lục chỉ tiêu tham dự và mẫu đăng ký đại biểu (File đính kèm).
Trân trọng cảm ơn Quý thầy/cô, anh/chị.
File tài liệu:

Bình luận

Scroll