• Thông báo
  • Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định thông báo tuyển sinh sau đại học chuyên ngành điều dưỡng

Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định thông báo tuyển sinh sau đại học chuyên ngành điều dưỡng

Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định thông báo tuyển sinh sau đại học chuyên ngành điều dưỡng bao gồm 10 chỉ tiêu Tiến sĩ Điều dưỡng và 250 chỉ tiêu Chuyên khoa 1 Điều dưỡng cho các chuyên ngành Điều dưỡng Nội người lớn, Điều dưỡng Ngoại người lớn, Điều dưỡng Nhi, Điều dưỡng tâm thần, Điều dưỡng Sản phụ khoa và Điều dưỡng Cộng đồng

Thông tin chi tiết anh/chị vui lòng xem file đính kèm Thông báo về việc Tuyển sinh Sau Đại học năm 2019 (đợt 2)

Hoặc website: http://www.ndun.edu.vn/bai_viet/1688/thong-bao-ve-viec-tuyen-sinh-sau-dai-hoc-nam-2019-dot-2.html

 

Bình luận

Scroll