Notice

Bộ câu hỏi Hội thi tuyên truyền thực hiện Quy tắc ứng xử ngành Y tế năm 2011

Hội Điều dưỡng VN xin gửi tới quý bạn đọc nội dung bộ câu hỏi Hội thi tuyên truyền thực hiện Quy tắc ứng xử ngành Y tế năm 2011 để làm tài liệu tham khảo

download nội dung câu hỏi bản mới nhất, cập nhật ngày 20 tháng 7 năm 2011 tại  Bộ câu hỏi Hội thi tuyên truyền thực hiện Quy tắc ứng xử trong ngành y tế năm 2011

download Noi dung cong van Huong dan cua thuc hien Hội thi tuyên truyền thực hiện Quy tắc ứng xử ngành Y tế năm 2011 tai day

download Goi y soan thao va dinh huong cau tra loi cho phan thi kien thuc Hội thi tuyên truyền thực hiện Quy tắc ứng xử ngành Y tế năm 2011 tai day