Notice

Chuẩn đạo đức Điều dưỡng

Trên cơ sở đồng Thuận của Bộ Nội vụ, Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng hội Y học Việt Nam Bô Y tế cũng đã có văn bản thỏa thuận ủy quyền Hội Điều dưỡng ban hành chuẩn đạo Đức điều dưỡng viên Việt Nam. Như vậy, sau 2 năm nỗ lực và vận động, Hội Điều dưỡng đã cho ra đời thêm một văn bản rất quan trọng cùng với Chuẩn năng lực cơ bản của điều dưỡng Việt Nam.

Mời quý độc giả download Quyết định ban hành và nội dung Chuẩn đạo đức của Hội Điều dưỡng Việt Nam.

Ngày 04/12/2012, Cục Quản lý Khám chữa bệnh đã ra công văn số 1262/KCB-ĐD về việc triển khai thực hiện Chuẩn đạo đức nghề nghiệp điều dưỡng viên gửi tới Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trưc thuộc Trung ương và Thủ trưởng Y tế ngành; Giám đốc các bệnh viện và viên nghiên cứu có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế. Mời quý độc giả xem công văn tại đây