Notice

Chương trình AIDS của Đại học Y Havard tại Việt Nam (HAIVN)

Chương trình hợp tác này nhằm đào tạo cho điều dưỡng kiến thức về dự phòng và chăm sóc cho người bệnh HIV/AIDS.

Chương trình AIDS của Đại hoc Y Havard tại Việt Nam (HAIVN, trước kia gọi là VCHAP) là một tổ chức quốc tế nhằm nâng cao hoạt động đào tạo HIV/AIDS của bác sĩ Việt Nam và công tác chăm sóc bệnh nhân. HAIVN hợp tác với Hội Điều dưỡng Việt Nam nhằm đào tạo cho điều dưỡng kiến thức về dự phòng và chăm sóc cho người bệnh HIV/AIDS - một lĩnh vực rất quan trọng khi mà dịch HIV/AIDS trên thế giới và Việt Nam ngày càng diễn biến phức tạp, số người có HIV gia tăng. 

Chương trình hợp tác với HAIVN bắt đầu từ năm 2007. Hiện tại VNA và HAIVN đang ở năm hợp tác thứ 2.

Kế hoạch đào tạo năm 2009:

  • Tập huấn cơ bản tại Hà Nội (2/2009)
  • Tập huấn nâng cao kỹ năng giảng dạy tại Hà Nội và Tp Hồ Chí Minh (4 - 3/2009)
  • Tập huấn cơ bản & nâng cao tại Hải Phòng (5/2009)
  • Tập huấn cơ bản tại Nghệ An (6/2009)
  • Tập huấn cơ bản tại Cần Thơ
  • Tập huấn cơ bản tại An Giang