• Tin tức
  • Công văn của Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư về việc sử dụng tên nghề điều dưỡng trong hệ thống phần mềm kê khai thông tin làm thẻ Căn cước công dân gắn chíp

Công văn của Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư về việc sử dụng tên nghề điều dưỡng trong hệ thống phần mềm kê khai thông tin làm thẻ Căn cước công dân gắn chíp

Ngày 16/4/2021 Chủ tịch Hội Điều dưỡng Việt Nam đã có công văn số 12/HĐD gửi Bộ Công An và Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư về việc đề nghị sử dụng chính xác tên nghề điều dưỡng trong phần mềm thu thập thông tin thẻ căn cước công dân gắn chip. Lãnh đạo và Văn phòng cũng đã làm việc cụ thể với đại diện của Trung tâm và đã nhận được sự ủng hộ, đánh giá cao những góp ý của Hội và Lãnh đạo trung tâm đã có công văn phản hồi đồng ý về việc bổ sung tên nghề Điều dưỡng trong hệ thống phần mềm dữ liệu thông tin làm căn cước công dân. Đồng thời Trung tâm đã tiến hành yêu cầu bộ phận kỹ thuật công nghệ thông tin điều chỉnh hệ thống phần mềm nhập liệu.
Hội Điều dưỡng Việt Nam xin gửi công văn đến tất cả các hội viên để có thông tin và thực hiện khi khai thông tin làm thẻ căn cước công dân gắn chíp.
Trân trọng,

Bình luận

Scroll