Notice

CÔNG VĂN HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC TUÀN LỄ QUỐC TẾ ĐIỀU DƯỠNG

Để chuẩn bị cho các hoạt động hướng tới kỷ niệm ngày Quốc tế Điều dưỡng 12/5, Văn phòng Trung ương Hội xin kính gửi đến các thầy/cô, anh/chị Công văn Hướng dẫn tổ chức Tuần lễ Điều dưỡng Quốc tế.