• Tin tức
  • Công văn phúc đáp của Trung tâm Tiếng việt 123Vietnam

Công văn phúc đáp của Trung tâm Tiếng việt 123Vietnam

Sau khi nhận được công văn số 03/HĐD của Hội Điều dưỡng Việt Nam về việc đề nghị Trung tâm Tiếng Việt 123Vietnamese sửa tên nghề “Y tá” thành “Điều dưỡng” theo đúng quy định pháp luật, Trung tâm đã có công văn phúc đáp số 012020.

“Trung tâm Tiếng Việt 123Vietnamese đã yêu cầu Ban chuyên môn, hội đồng biên soạn sách chỉnh sửa cụm từ “y tá” thành “điều dưỡng” theo đúng quy định của Pháp luật. Trong các lần tái bản sau của cuốn sách “Tiếng Việt 123″ Trung tâm sẽ chỉnh sửa. Và sẽ thông báo việc chỉnh sửa đến toàn bộ giáo viên để cập nhật cho học viên”.

Nội dung chi tiết Công văn: Công văn phúc đáp của Trung tâm Tiếng Việt 123Vietnammese

Các thông tin tiếp theo, Văn phòng Hội sẽ cập nhật trong các tin sau.

Bình luận

Scroll