Notice

Danh sách ban chấp hành và ban thường vụ chi hội giáo viên Điều dưỡng Việt Nam

Ngày 30 tháng 12 năm 2010, chủ tịch Hội Điều dưỡng Việt Nam - Bà Vi Nguyệt Hồ đã ký quyết định số 45/2010/QĐ-HĐDVN công nhận danh sách ban chấp hành chi Hội giáo viên Điều dưỡng Việt Nam nhiệm kỳ 2010 – 2013

Ban chấp hành chi hội gồm 53 Ủy viên trong đó có 25 người được bầu vào Ban thường vụ của chi Hội

 

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH CHI HỘI GIÁO VIÊN ĐIỀU DƯỠNG

GỒM CÁC ÔNG/BÀ CÓ TÊN SAU ĐÂY 

STT

HỌ VÀ TÊN

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC HIỆN NAY

1

Bà Nguyễn Bích Lưu

BCH TW Hội ĐD Việt Nam

2

Bà Trần Thị Thuận

BCH TW Hội ĐD Việt Nam

3

Bà Phạm Thị Thanh Nga

BCH TW Hội ĐD Việt Nam

4

Ông Trần Quang Huy

Phòng Điều Dưỡng Bộ Y tế

5

Bà Nguyễn Thị Thanh Thuỷ

Trường Cao đẳng y tế Hà Nội

6

Ông Tống Vĩnh Phú

Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định

7

Bà Nguyễn Thị Lan Anh

Trường Đại học Y Hà Nội

8

Bà Nguyễn Thị Hồng

Trường Cao đẳng Y tế Điện Biên

9

Bà Huỳnh Thị Bình

Trường Đại học kỹ thuật y tế Hải Dương

10

Bà Nguyễn Thị Liễu

Trường Cao Đẳng Y tế Quảng Nam

11

Ông Lê Văn Duy

Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên

12

Ông Bùi Hữu Uyển

Trường Cao đẳng y tế Lạng Sơn

13

Ông Bùi Xuân Tiến

Trường Cao đẳng Y tế Hưng Yên

14

Ông Nguyễn Đăng Trường

Trường Cao đẳng y tế Hà Đông

15

Bà Đặng Bích Uyên

Trường Cao đẳng y tế Quảng Ninh

16

Bà Dương Thị Hiên

Trường Cao đẳng y tế Thái Nguyên

17

Bà Tòng Thị Thanh

Trường Cao đẳng y tế Sơn La

18

Ông Đỗ Cao Cường

Trường Cao đẳng y tế Phú Thọ

19

Bà Nguyễn Thị Xuân

Trường Đại học Y dược Vinh – Nghệ An

20

Bà Phạm Thị Minh

Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hoá

21

Bà Vũ Thị Vinh

Trường trung cấp y Bạch Mai – Hà Nội

22

Ông Nguyễn Văn Hải

Trường Đại học Thành Tây Hà Nội

23

Ông Nguyễn Hoàng Long

Trường Đại học Thăng Long Hà Nội

24

Bà Nguyễn Thị Anh Thư

Trường Đại học Y Hải Phòng

25

Bà Lê Thị Tuyết Hạnh

Trường Đại học Y Dược Huế

26

Ông Nguyễn Việt Thắng

Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh

27

Bà Lê Thị Năng

Trường Cao đẳng y tế Bình Định

28

Bà Nguyễn Thị Liễu

Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam

29

Bà Cao Thị Hồng Liên

Trường Cao đẳng Y tế Ninh Bình

30

Ông Nguyễn Mạnh Tuyến

Trường Đại học Y Tây Nguyên

31

Bà Trần Thiếu Nga