Notice

Di truyền y học

Bạn có thể download tài liệu sau đây bằng các click vào đường link

Di truyền Y học
Tác giả: GS.TS. Trịnh Văn Bảo, PGS.TS. Trần Thị Thanh Hương
ISBN:
Nguồn: Bộ Y tế
Chuyên ngành: Bác sĩ Đa khoa
Ký hiệu:
Ký hiệu phân loại:
Năm xuất bản - Nhà xuất bản:
File: http://www.dtyte.vn/k2dt/upload/filedinhkem/BSDK_DiTruyenYhoc_2008.exe
 

Same Category