• Tin tức
  • Điều dưỡng nơi tâm dịch: Dịch chưa hết chưa buông, hẹn ngày bình an trở về

Điều dưỡng nơi tâm dịch: Dịch chưa hết chưa buông, hẹn ngày bình an trở về

Điều dưỡng nơi tâm dịch: Dịch chưa hết chưa buông, hẹn ngày bình an trở về
Thấm thoát thoi đưa, đất nước đã trải qua hai mua hè rực lửa nơi chiến trường không tiếng súng – chiến trường của những “chiến sĩ áo trắng” đang ngày đêm chiến đầu chống lại Covid-19 bằng ngọn lửa nhiệt huyết, tinh thần trách nhiệm. Trong đó có một phần đóng góp không nhỏ của lực lượng điều dưỡng không quản ngại gian khó, thực hiện “mệnh lệnh từ trái tim” trong công tác chăm sóc người bệnh. Tất cả đều mong dập được dịch, trả lại cuộc sống bình yên vốn có cho nhân dân.

Bình luận

Scroll