• Thông báo
  • Tin tức
  • “Đổi mới phương thức cung cấp dịch vụ chăm sóc người bệnh: Hiện trạng, thách thức và giải pháp”

“Đổi mới phương thức cung cấp dịch vụ chăm sóc người bệnh: Hiện trạng, thách thức và giải pháp”

Chào mừng ngày Quốc tế Điều dưỡng 12/5 , Văn phòng TƯ Hội xin gửi đến toàn thể hội viên Bài trình bày của ThS Phạm Đức Mục – Chủ tịch Hội ĐDVN tại Hội nghị khoa học Điều dưỡng Bệnh viện Bạch Mai với Nội dung “Đổi mới phương thức cung cấp dịch vụ chăm sóc người bệnh: Hiện trạng, thách thức và giải pháp”

 

Bình luận

Scroll