Dự thảo Luật Khám bệnh – Chữa bệnh (Sửa đổi)

Văn phòng xin gửi đến Quý anh/chị:

(1). Công văn số 5905/BYT-PC ngày 7 tháng 10 năm 2019 về việc đề nghị góp ý lần 2 đối cới dự án Luật khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi).

File đính kèm:  cvb-2019-5905-2

(2). Dự thảo 02 (ngày 12/10/2019) Luật Khám bệnh – Chữa bệnh (sửa đổi).

File đính kèm: Du thao Luat KCB date 2019.10.12

 

Bình luận

Scroll