Notice
  • 24/06/2009

    Dự thảo Quy chế Quản lý, sử dung và cung cấp thông tin lên Website của VNA

    Kính gửi: Các Ủy Viên Ban chấp hành TW Hội điều dưỡng Việt Nam. Website là một trong những công cụ truyền thông quan trọng nhất của Hội điều dưỡng Việt Nam. Để trang website của VNA hoạt động theo đúng quy định Pháp luật và mang lại hiệu quả cao nhất. Lãnh đạo Hội Điều dưỡng Việt Nam đề nghị các đồng chí Ủy Viên Ban chấp hành TW Hội điều dưỡng Việt Nam tham gia đóng góp ý kiến cho: "Dự thảo Quy chế quản lý, sử dụng và cung cấp thông tin lên website của Hội điều dưỡng Việt Nam" và gửi về địa chỉ email: hoidieuduong@gmail.com trước ngày 15/7/2009. Xin chân thành cảm ơn các đồng chí.

Total rows: 1