Notice
 • 26/07/2009

  Kế hoạch chiến lược tăng cương năng lực hội điều dưỡng Việt Nam (DỰ THẢO)

  Kính gửi: Các đồng chỉ Ủy viên Ban chấp hành Hội điều dưỡng Việt Nam Được sự hỗ trợ của Tổ chức Pathfinder International tại Việt Nam, nhóm lập kế hoạch chiến lược Hội điều dưỡng Việt Nam đã soạn thảo và cho ra đời (DỰ THẢO) "Kế hoạch chiến lược Tăng cường năng lực Hội điều dưỡng và Nghề điều dưỡng Việt Nam 2010 - 2015". Dự thảo này là 1 trong số các nội dung quan trọng để đưa ra góp ý, bàn thảo tại Hội nghị Ban chấp hành TW Hội điều dưỡng Việt Nam tổ chức tại Bình Dương vào ngày 7 và 8/8/2009. Lãnh đạo Hội điều dưỡng Việt Nam đề nghị các đồng chí Ủy viên BCH xem trước và sẽ đóng góp ý kiến tại Hội nghị cho dự thảo.

 • 20/05/2009

  Kế hoạch triển khai thực hiện 10 đề án năm 2009

  Kinh gửi: Các ủy viên Ban chấp hành TW Hội điều dưỡng Việt Nam

 • 18/05/2009

  Báo cáo hoạt động công tác Hội điều dưỡng hàng năm.

  Kính gửi: Chủ tịch Hội điều dưỡng các tỉnh/thành.

Total rows: 3