Notice

Hội Điều dưỡng việt nam họp ban chấp hành khoá VI lần thứ 5 tại 3 miền

Trong tháng 2 và tháng 3/2017 Hội Điều dưỡng Việt Nam tiến hành họp ban chấp hành tại 3 miền bắc, trung, nam. Thành phần tham dự gồm Lãnh đạo Hội, các uỷ viên ban chấp hành Hội tại 3 miền, các chủ tịch tỉnh, thành Hội và chi hội trưởng các chi hội trực thuộc Hội Điều dưỡng Việt Nam.

Nội dung chính của mỗi buổi họp là báo cáo tổng kết công tác Hội từng miền, báo cáo tổng kết công tác hoạt động của Hội Điều dưỡng Việt Nam trong năm 2016 và báo cáo dự thảo kế hoạch hoạt động Hội năm 2017. Các đại biểu tham dự họp đã có những ý kiến phát biểu sôi nổi, tích cực để chia sẻ kinh nghiệm hoạt động thực tiễn tại 3 miền, những khó khắn gặp phải, nhiều ý kiến đã góp phần hoàn thiện bản báo cáo và kế hoạch hoạt động của Hội. Một nội dung quan trọng cũng được chia sẻ trong các cuộc họp này là kế hoạch tổ chức Hội nghị khoa học và Đại hội đại biểu Hội Điều dưỡng Việt Nam khoá VII sẽ diễn ra trong tháng 10 năm nay. Đa số đại biểu nhất trí với kế hoạch Hội đề ra.

Ths. Phạm Đức Mục  - Chủ tịch hội bế mạc các buổi họp tại 3 miền và hoan nghênh tất cả những ý kiến đóng góp của các đại biểu đến từ các tỉnh, thành hội. Tất cả các ý kiến đã đư ợc ghi nhận và Trung Ương hội sẽ có những bước đi cụ thể phù hợp với công tác điều dưỡng từng vùng, miền trong cả nước./.