Notice

Hội nghị Khoa học điều dưỡng Toàn quốc lần thứ VI

Hội điều dưỡng Việt Nam phối hợp với trường đại học Điều dưỡng Nam Định tổ chức hội nghị khoa học điều dưỡng Toàn quốc lần thứ VI từ ngày 13/3/2014 đến ngày 14/3/2014.

Hội điều dưỡng Việt Nam phối hợp với trường đại học Điều dưỡng Nam Định tổ chức hội nghị khoa học điều dưỡng Toàn quốc lần thứ VI từ ngày 13/3/2014 đến ngày 14/3/2014. Hội nghị vinh dự được đón Giáo sư Lê Quang Cường - Thứ trưởng Bộ y tế, Giáo sư Tiến sĩ Khoa học Phạm Mạnh Hùng - Chủ tịch tổng hội Y học Việt Nam, các giáo sư điều dưỡng của các nước Anh, Úc, Mỹ và Nhật Bản tham dự. Có gần 700 đại biểu là lãnh đạo các trường, các bệnh viện, chủ tịch các tỉnh thành hội, điều dưỡng trưởng và hội viên cả nước tham dự. Đã có 60 bài báo cáo khoa học được trình bày trong hội nghị. Hội nghĩ đã được tổ chức thành công rực rỡ.