Notice

Kế hoạch chiến lược nâng cao năng lực và phát triển nghề Điều dưỡng Việt Nam giai đoạn 2010 - 2015

Dưới sự giúp đỡ về tài chính và kỹ thuật của tổ chức Pathfinder international (Mỹ) và sự chỉ đạo của Bà Vi Nguyệt Hồ - chủ tịch  Hội Điều dưỡng Việt Nam, ông Phạm Đức Mục - Phó chủ tịch Hội Điều dưỡng Việt Nam cùng các chuyên gia và cố vấn trong và ngoài nước tài liệu quan trọng này đã được ra đời

Chúng tôi xin giới thiệu đến các Hội viên để tham khảo Kế hoạch chiến lược