• Tin tức
  • Lễ ký kết Quy chế phối hợp hoạt động giữa Công đoàn y tế Việt Nam và Hội Điều dưỡng Việt Nam

Lễ ký kết Quy chế phối hợp hoạt động giữa Công đoàn y tế Việt Nam và Hội Điều dưỡng Việt Nam

Ngày 19/8/2019, Công đoàn y tế Việt Nam và Hội Điều dưỡng Việt Nam đã tổ chức lễ ký kết quy chế phối hợp hoạt động giai đoạn 2019 – 2023. Tham dự lễ ký kết có PGS.TS Phạm Thanh Bình, Chủ tịch Công đoàn y tế Việt Nam và Phạm Đức Mục, Chủ tịch Hội Điều dưỡng Việt Nam.

Chia sẻ tại lễ ký kết PGS.TS Phạm Thanh Bình:  CĐYT VN hiện quản lý hơn 500 nghìn đoàn viên công đoàn, điều dưỡng là một bộ phận lớn trong ngành y tế, điều dưỡng là đối tượng chịu tác động áp lực quá tải bệnh viện, là đối tượng dễ gặp và chịu bạo hành cả về tinh thần và thể chất. Qua thực tế cho thấy cần hoàn thiện nhiều chính sách để bảo vệ, chăm lo cho các điều dưỡng. Điều dưỡng là nòng cốt trong công tác và các phong trào của đơn vị. Việc ký quy chế  làm tăng hiệu quả vai trò của CĐYT VN và Hội điều dưỡng với các đầu mối trong cả nước, kịp thời phát hiện các tấm gương sáng trong đội ngũ điều dưỡng trong ngành y tế.

ky-ket-quy-che-phoi-hop-phong-va-xu-ly-dieu-duong-bi-bao-hanh-1

Lãnh đạo CĐYT VN và Hội điều dưỡng trao đổi bản ký kết quy chế phối hợp

Phát biểu tại lễ ký kết ông Phạm Đức Mục, Chủ tịch Hội Điều dưỡng VN:  Điều dưỡng là một lực lượng lớn gồm cả kỹ thuật y, hộ sinh, các hội viên nhiệt tình tham gia vào các phong trào trong ngành và tại đơn vị và nhiều điều dưỡng đã trở thành thành phần lãnh đạo công đoàn tại các cơ sở. Tuy nhưng chưa được tham gia vào quá trình lập chính sách, chịu nhiều áp lực trong công việc nhưng các điều dưỡng đã tích cực tham gia vào phong trào đổi mới phong cách và thái độ phục vụ người bệnh. Ngành điều dưỡng trước đây chưa có đào tạo đại học nên đã có những thiệt thòi cho đội ngũ điều dưỡng.

Quy chế phối hợp giữa hai đơn vị nhằm bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên công đoàn và người lao động ngành y tế; Khi có sự cố hoặc tai biến y khoa hai đơn vị có ý kiến, quan điểm về chuyên môn để có cơ sở bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho hội viên Điều dưỡng VN. CĐYT VN  và Hội Điều dưỡng VN giới thiệu đại biểu là hội viên của Hội Điều dưỡng VN ứng cử vào BCH Công đoàn y tế VN và các tổ chức xã hội, nghề nghiệp trong nước và quốc tế để góp phần nâng cao tiếng nói, vị thế của ngành điều dưỡng VN; Phối hợp tham gia tư vấn, phản biện các vấn đề liên quan đến chế độ chính sách cho người lao động ngành Y tế; Phối hợp giám sát các cơ sở  y tế thực hiện pháp luật của Nhà nước về khám chữa bệnh, phòng bệnh, phối hợp phương áp phòng và xử lý cán bộ y tế là đoàn viên Công đoàn và Hội viên Hội Điều dưỡng bị bạo hành; Phối hợp tổ chức tập huấn, hội thảo, hội nghị và truyền thông, tổ chức Hội thi “Điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y giỏi thanh lịch”.

Weebsite Công đoàn y tế Việt Nam: http://congdoanytevn.org.vn

Bình luận

Scroll