Notice

Mẫu báo cáo hoạt động công tác Hội Điều dưỡng thường niên

Văn phòng TW Hội Điều dưỡng xin kính gửi lại mẫu báo cáo hoạt động công tác Hội Điều dưỡng để các chủ tịch tỉnh Hội lưu lại nhằm tránh nhầm lẫn trong việc làm báo cáo gửi TW Hội

Mẫu báo cáo vui lòng download tại đây>