• Tài liệu
  • Tin tức
  • Roles of Vietnam Nurses Association in Policy Advocating – Past Successes and Current Challenges

Roles of Vietnam Nurses Association in Policy Advocating – Past Successes and Current Challenges

Văn phòng xin gửi đến quý độc giả bài trình bày của Lãnh đạo Hội Điều dưỡng Việt Nam tại Hội nghị giáo dục điều dưỡng Châu Á Thái Bình Dương được tổ chức ngày 17-18/12/2021.

Nội dung: “Roles of Vietnam Nurses Association in Policy Advocating – Past Successes and Current Challenges”

File đính kèm: ACiNE4th-VNA-PolicyAvocating

Bình luận

Scroll