Notice

TÀI LIỆU TUẦN LỄ QUỐC TẾ ĐIỀU DƯỠNG

Hướng tới các hoạt động của Tuần lễ Quốc tế điều dưỡng, Văn phòng Hội xin gửi đến quý thầy cô và anh chị một số tài liệu do Ths Phạm Đức Mục biên soạn để thầy cô và anh chị tham khảo.