Notice

TÀI LIỆU TUẦN LỄ QUỐC TẾ ĐIỀU DƯỠNG

Hướng tới các hoạt động của Tuần lễ Quốc tế điều dưỡng, Văn phòng Hội xin gửi tớ quý thầy cô, anh chị Một số tài liệu do Ths Phạm Đức Mục biên soạn để quý thầy/cô và anh/chị tham khảo.