Notice

Tập huấn triển khai Thông tư 07/2011/TT-BYT Hướng dẫn công tác Điều dưỡng về Chăm sóc người bệnh trong bệnh viện

Ngày 19 tháng 4 năm 2011, dưới sự chủ trì của TS. Nguyễn Thị Xuyên - Thứ trưởng Bộ Y tế, Phòng Điều dưỡng - Tiết chế Cục quán lý Khám, chữa bệnh BYT đã tổ chức thành công buổi Tập huấn triển khai Thông tư 07/2011/TT-BYT Hướng dẫn công tác Điều dưỡng về Chăm sóc người bệnh trong bệnh viện.

Tại buổi tập huấn, các đại biểu đã được nghe các bài trình bày, trao đổi kinh nghiệm và kế hoạch triển khai Thông tư 07/2011/TT-BYT tại các bệnh viện khu vực phía Bắc. Thông tư 07/2011/TT-BYT gồm 5 chương, 32 điều. Trải qua quá trình soạn thảo, qua nhiều lần xin ý kiến, Thông tư đã được ra đời với một số điểm mới như:

       - Cập nhật phù hợp với các văn bản pháp luật, tình hình thực tế, nâng cao vị thế NN, bền vững...

       - Đặt công tác điều dưỡng trong mối quan hệ mang tính hệ thống.

       - Viết theo hướng mở để trao quyền cho các đơn vị vận dụng cho linh hoạt (tổ chức quản lý ĐD, nhân lực chăm sóc, phân công chăm sóc, theo dõi người bệnh, công tác TD, ghi chép hồ sơ...) 

       - Quy định cụ thể về nhiệm vụ chăm sóc về nhiệm vụ, trang bị phục vụ chăm sóc, sinh hoạt người bệnh, của nhân viên điều dưỡng... 

Để nắm được toàn văn Thông tư, mời các bạn tham khảo theo đường link sau http://www.thuvienphapluat.vn/archive/Thong-tu/Thong-tu-07-2011-TT-BYT-huong-dan-cong-tac-dieu-duong-cham-soc-nguoi-benh-vb118433t23.aspx

Chúng tôi xin được gửi tới bạn đọc 02 bài trình bày liên quan đến nội dung Thông tư và Tổ chức triển khai & đánh giá thực hiện Thông tư 07 do TS. Trần Quang Huy - chuyên viên Cục Quản lý khám chữa bênh trình bày để tham khảo dưới đây253

Thông tư 07/2011/TT-BYT hướng dẫn công tác Điều dưỡng về chăm sóc người bệnh 

 Tổ chức triển khai & đánh giá thực hiện Thông tư 07