Notice

Thông báo chung website

Website của Hội Điều Dưỡng Việt Nam đã chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01/06/2009

Website của Hội Điều Dưỡng Việt Nam đã chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01/06/2009. Mong các hội viên luôn ủng hộ và đóng góp.

Xin cảm ơn!

 

Same Category