Thông báo số 1 về việc đăng ký đề tài báo cáo tại Hội nghị khoa học Điều dưỡng toàn quốc lần thứ X

Hội Điều dưỡng Việt Nam sẽ tổ chức Hội nghị khoa học Điều dưỡng toàn quốc lần thứ X vào tháng 10 năm 2022, Văn phòng xin gửi đến Quý thầy/cô, anh/chị Thông báo số 1 về việc đăng ký đề tài báo cáo tại Hội nghị khoa học, kèm theo Phụ lục Mẫu đăng ký và Quy định về bài báo cáo/poster (File đính kèm).
Quý thầy/cô, anh/chị chủ tịch các hội thành viên vui lòng chia sẻ thông tin đến các hội viên và lựa chọn các đề tài tiêu biểu đăng ký báo cáo tại Hội nghị về email: hoinghikhoahocvna2022@gmail.com trước ngày 15 tháng 8 năm 2022.
Trân trọng cảm ơn thầy/cô, anh/chị

Bình luận

Scroll