Notice

Trung tâm tư vấn dịch vụ điều dưỡng hỗ trợ cộng đồng

Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về xã hội hóa công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, Chủ tịch Hội Điều dưỡng Việt Nam đã ký Quyết định số 20/QĐ-HĐDVN, ngày 22 tháng 5 năm 2007 thành lập Trung tâm tư vấn và dịch vụ Điều dưỡng hỗ trợ cộng đồng (sau đây gọi tắt là Trung tâm).

Mục tiêu của Trung tâm Tư vấn và dịch vụ điều dưỡng hỗ trợ cộng đồng nhằm cung cấp các dịch vụ tư vấn, nghiên cứu, huấn luyện và hợp tác triển khai các dự án phát triển dịch vụ chăm sóc sức khỏe, điều dưỡng ở bệnh viện và cộng đồng góp phần thực hiện chủ trương xã hội hoá các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ

Hoạt động của Trung tâm tập trung trong các lĩnh vực chủ yếu sau:

(1) Hoạt động tư vấn

Cung cấp thông tin mới về sự phát triển của điều dưỡng khu vực và thế giới, thông tin về thị trường lao động điều dưỡng cho các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có nhu cầu. 

Tư vấn quản lý, đào tạo, thực hành điều dưỡng và xây dựng chính sách điều dưỡng và cho các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

(2) Hoạt động nghiên cứu

Tham gia thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực chăm sóc điều dưỡng, các dự án điều tra, nghiên cứu và phân tích thị trường của các tổ chức trong và ngoài nước.

Thực hiện các hợp đồng điều tra, nghiên cứu và phân tích thị trường cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước.

(3) Hoạt động tập huấn

Tổ chức các khoá học tập huấn nâng cao nghiệp vụ về chăm sóc điều dưỡng cho các hội viên tại bệnh viện và cộng đồng. Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ chăm sóc điều dưỡng và các vấn đề liên quan đến chuyên ngành điều dưỡng cho các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

Biên soạn và phát hành các sách, tài liệu về chăm sóc điều dưỡng, vệ sinh-chống nhiễm khuẩn trong các cơ sở y tế theo các chuẩn mực quy định của Bộ Y tế và cập nhật các kiến thức, kỹ năng mới của thế giới về điều dưỡng.

Tổ chức các hội nghị, hội thảo trong nước và quốc tế.

Trung tâm sẽ hợp tác chặt chẽ Hội Điều dưỡng Việt Nam, Bộ Y tế, các cơ sở đào tạo cùng các tổ chức trong và ngoài nước khác để thúc đẩy các hoạt động trong lĩnh vực điều dưỡng từ chăm sóc điều dưỡng, tư vấn xây dựng chính sách điều dưỡng, đào tạo và đào tạo lại cũng như việc triển khai các Dự án và các đề tài nghiên cứu khoa học nhằm đáp ứng nhu cầu về đào tạo, nâng cao kiến thức về chăm sóc sức khoẻ.

 Mọi chi tiết xin liên hệ: Trung tâm đặt trụ sở tại số 38 phố Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại liên hệ 04.37675336.  Email: ttdieuduong@gmail.com