Notice

Tự hào điều dưỡng Hải Dương (Việt Nam)

 

Những khi trước căn bệnh hiểm nguy

Những khi trắng đêm dài thao thức

Những khi căn bệnh bị đẩy lùi

Em trao nụ cười người điều dưỡng Hải Dương ( Việt Nam)

Mây bay trên trời hay màu áo trắng tinh sương

Người điều dưỡng Hải Dương (Việt Nam) luôn phấn đấu luyện rèn

Lời người khắc ghi luôn rèn tài luyện đức

Tận tụy hết lòng được dân mến dân thương

Những khi trước căn bệnh hiểm nguy

Những khi trắng đêm dài thao thức

Những khi căn bệnh bị đẩy lùi

Em trao nụ cười người điều dưỡng Hải Dương (Việt Nam)

 
 

Lời Nguyễn Đình Vinh

Nhạc Mai Nguyên Vũ

 

 

Same Category