Notice
New RoyalSlider
New RoyalSlider
New RoyalSlider
Vì sự phát triển của ngành

Vì hội viên

Vì người bệnh và cộng đồng

Ban lãnh đạo Hội

Nâng cao kiến thức chăm sóc da và giấc ngủ của trẻ sơ sinh cho điều dưỡng, nữ hộ sinh

24/03/2017

Ngày 21/3 tại Hà Nội, Trung tâm tư vấn và dịch vụ điều dưỡng hỗ trợ cộng đồng - Hội Điều dưỡng Việt Nam và Công ty P&G Việt Nam đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác từ năm 2017-2020 trong khuôn khổ Hội nghị chăm sóc da và giấc ngủ trẻ sơ sinh tại Việt Nam.