Notice
New RoyalSlider
New RoyalSlider
New RoyalSlider
Vì sự phát triển của ngành

Vì hội viên

Vì người bệnh và cộng đồng

Tin mới nhất

Ban lãnh đạo Hội

Hội thảo quốc tế về điều dưỡng và chăm sóc người bệnh

25/07/2016

Nhằm mục đích trao đổi và chia sẻ thông tin về tình hình nhân lực điều dưỡng và nhân lực chăm sóc người cao tuổi tại Nhật Bản; trao đổi thông tin về chức năng, nhiệm vụ của điều dưỡng, nhân viên chăm sóc của Nhật Bản và các ứng viên điều dưỡng Việt Nam được mong đợi sẽ thực hiện khi làm việc trong các bệnh viện, nhà dưỡng lão Nhật Bản và chia sẻ về kinh nghiệm phân cấp Chăm sóc người bệnh và chăm sóc người bệnh lão khoa có các bệnh mãn tính và chăm sóc cuối đời, Hội Điều dưỡng Việt Nam phối hợp với Hiệp hội các bệnh viện Nhật Bản tổ chức Hội thảo Quốc tế về Điều dưỡng và chăm sóc người bệnh ngày 22/7/2016 tại Hà Nội