Notice
New RoyalSlider
New RoyalSlider
New RoyalSlider
Vì sự phát triển của ngành

Vì hội viên

Vì người bệnh và cộng đồng

Tin mới nhất

Ban lãnh đạo Hội

Hội thảo tăng cường chất lượng chăm sóc người bệnh và Hội nghị Ban chấp hành Hội Điều dưỡng Việt Nam khoá VI lần thứ 4.

06/09/2016

Trong 2 ngày 26 và 27/8/2016, Hội Điều dưỡng Việt Nam đã phối hợp với Hội Điều dưỡng và Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội thảo về tăng cường chất lượng chăm sóc người bệnh và hội nghị Ban chấp hành Hội Điều dưỡng Việt Nam khoá VI lần 4 (nhiệm kỳ 2012-2017).