Kế hoạch và Phương hướng hoạt động Hội Điều dưỡng Việt Nam

Văn phòng Trung ương Hội Điều dưỡng Việt Nam xin gửi tới các hội thành viên, tổ chức trực thuộc hội và Quý hội viên Quyết định Ban hành và Kế hoạch, Phương hướng hoạt động Hội Điều dưỡng Việt Nam năm 2021

File đính kèm: Quyết định Ban hành Kế hoạch và Phương hướng hoạt động Hội Điều dưỡng Việt Nam năm 2021

Trân trọng cảm ơn!

Bình luận

Scroll