• Tin tức
  • Công văn của Tổng hội y học Việt Nam về thông tin, tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19

Công văn của Tổng hội y học Việt Nam về thông tin, tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19

Thực hiện Kế hoạch số 48/KH/BTGTW ngày 21 tháng 7 năm 2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương về công tác thông tin, truyền thông phòng chống dịch Covid-19. Tổng hội Y học Việt Nam gửi đến các hội thành viên công văn số 297/CV-THYHVN về việc công tác thông tin, truyền thông phòng chống dịch Covid-19.

Chi tiết công văn: Công văn số 297/CV-THYHVN về công tác truyền thông phòng chống dịch Covid-19

Trân trọng!

Bình luận

Scroll