• Thông báo
  • Tin tức
  • Công văn Hội Điều dưỡng Việt Nam gửi Bộ Công An về việc đề nghị sử dụng đúng tên nghề điều dưỡng trong tờ khai thẻ căn cước công dân

Công văn Hội Điều dưỡng Việt Nam gửi Bộ Công An về việc đề nghị sử dụng đúng tên nghề điều dưỡng trong tờ khai thẻ căn cước công dân

Sau khi nhận được thông tin về việc mẫu tờ khai thông tin khi đăng ký làm Thẻ căn cước công dân gắn chíp trong danh mục nghề nghiệp đang sử dụng nghề “Y tá” thay vì dùng từ nghề “Điều dưỡng”, Chủ tịch Hội Điều dưỡng Việt Nam đã có công văn gửi Bộ Công An, Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư – Bộ Công An, Bộ Nội vụ, Bộ Y tế đề nghị Bộ Công An chỉnh sửa tên nghề nghiệp “Y tá” thành “Điều dưỡng” trong hệ thống phần mềm Cấp thẻ căn cước công dân có gắn chip để phù hợp với các quy định hiện hành.

Văn phòng Trung ương Hội xin gửi đến Quý độc giả, hội viên Nội dung công văn: Công văn gửi Bộ Công An về việc đề nghị sử dụng chính xác tên nghề điều dưỡng trong tờ khai thẻ căn cước công dân

Các thông tin liên quan sẽ được Văn phòng Trung ương Hội cập nhật trong các bản tin tiếp theo.

Trân trọng!

Bình luận

Scroll