Thông báo số 3 về việc đăng ký đề tài báo cáo tại hội nghị khoa học điều dưỡng toàn quốc lần thứ IX

Chủ Nhật, 11/10/2020 - 14:38

Văn phòng Hội Điều dưỡng Việt Nam xin gửi đến quý thầy/cô, anh/chị Thông báo số 3 về việc đăng ký đề tài báo cáo tại Hội nghị khoa học Điều dưỡng toàn quốc lần thứ IX

File đính kèm:

  1. Thông báo số 3: Thông báo số 3 về việc đăng ký đề tài báo cáo tại HNKHĐDTQ lần thứ IX
  2. Phụ lục 1: Quy định về bài gửi đăng và báo cáo tại Hội nghị khoa học: Phụ lục 1 QUy định gửi bài đăng và báo cáo tại Hội nghị khoa học
  3. Phụ lục 2: Mẫu đăng ký báo cáo: Phụ lục 2. Mẫu đăng ký báo cáo khoa học (1)

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Thông báo số 5 về tổ chức hội nghị khoa học điều dưỡng toàn quốc lần thứ IX và lễ kỷ niệm 30 năm thành lập hội điều dưỡng Việt Nam
Thông báo số 5 về tổ chức hội nghị khoa học điều dưỡng toàn quốc lần thứ IX và lễ kỷ niệm 30 năm thành lập hội điều dưỡng Việt Nam

18-11-2020

Kính gửi quý độc giả Năm 2020, Hội Điều dưỡng Việt Nam sẽ phối hợp với Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định và Tổ chức Y tế Thế giới tại Việt...

Thông báo số 1 về việc đăng ký đề tài báo cáo tại Hội nghị khoa học Điều dưỡng toàn quốc lần thứ X
Thông báo số 1 về việc đăng ký đề tài báo cáo tại Hội nghị khoa học Điều dưỡng toàn quốc lần thứ X

06-05-2024

Hội Điều dưỡng Việt Nam sẽ tổ chức Hội nghị khoa học Điều dưỡng toàn quốc lần thứ X vào tháng 10 năm 2022, Văn phòng xin gửi đến Quý thầy/cô,...

Hội điều dưỡng Việt Nam – ba mươi năm đóng góp xây dựng và phát triển chuyên ngành điều dưỡng
Hội điều dưỡng Việt Nam – ba mươi năm đóng góp xây dựng và phát triển chuyên ngành điều dưỡng

11-02-2021

Hội Điều dưỡng Việt Nam – Ba mươi năm đóng góp xây dựng và phát triển chuyên ngành điều dưỡng ThS Phạm Đức Mục – Chủ tịch Hội Điều dưỡng Việt...

HỘI ĐIỀU DƯỠNG VIỆT NAM – DẤU ẤN VẬN ĐỘNG CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN NGHỀ ĐIỀU DƯỠNG
HỘI ĐIỀU DƯỠNG VIỆT NAM – DẤU ẤN VẬN ĐỘNG CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN NGHỀ ĐIỀU DƯỠNG

11-02-2021

HỘI ĐIỀU DƯỠNG VIỆT NAM – DẤU ẤN VẬN ĐỘNG CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN NGHỀ ĐIỀU DƯỠNG ThS. Phạm Đức Mục, Chủ tịch Hội Điều dưỡng Việt Nam Hội...

Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên: đổi mới để khẳng định vị thế của nghề điều dưỡng trong xã hội
Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên: đổi mới để khẳng định vị thế của nghề điều dưỡng trong xã hội

20-12-2020

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên đánh giá cao những đóng góp quan trọng của Hội Điều dưỡng Việt Nam vào sự phát triển của y học Việt Nam, xong Thứ...