Điều lệ Hiệp Hội Điều dưỡng Việt Nam

Thứ Hai, 06/05/2024 - 14:12

Kính gửi quý độc giả, quý hội viên

Văn phòng xin gửi đến anh/chị Điều lệ Hiệp hội Điều dưỡng Việt Nam (sửa đổi, bổ sung) theo Quyết định số 319/QĐ-BNV ngày 26 tháng 4 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Trân trọng,

File đính kèm: Điều lệ Hiệp hội Điều dưỡng Việt Nam (sửa đổi, bổ sung)

File: Tóm tắt thông tin về việc đổi tên & Điều lệ sửa đổi – Hiệp hội Điều dưỡng Việt Nam

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Công văn Hướng dẫn xét chọn, tôn vinh hội viên tiêu biểu Hội Điều dưỡng Việt Nam lần thứ 2
Công văn Hướng dẫn xét chọn, tôn vinh hội viên tiêu biểu Hội Điều dưỡng Việt Nam lần thứ 2

06-05-2024

Văn phòng Hội Điều dưỡng Việt Nam xin gửi đến Ban Lãnh đạo, Ban chấp hành, Lãnh đạo Các Hội thành viên Công văn Hướng dẫn xét chọn, tôn vinh hội viên...

Công văn hướng dẫn Tổ chức Tuần lễ Điều dưỡng Quốc tế 12/5
Công văn hướng dẫn Tổ chức Tuần lễ Điều dưỡng Quốc tế 12/5

06-05-2024

Kính gửi: Các Hội Thành viên trực thuộc Hội Điều dưỡng Việt Nam Thực hiện sự chỉ đạo của Chủ tịch Hội Điều dưỡng Việt Nam về việc Tổ chức...

Công văn Hội Điều dưỡng Việt Nam gửi Bộ Công An về việc đề nghị sử dụng đúng tên nghề điều dưỡng trong tờ khai thẻ căn cước công dân
Công văn Hội Điều dưỡng Việt Nam gửi Bộ Công An về việc đề nghị sử dụng đúng tên nghề điều dưỡng trong tờ khai thẻ căn cước công dân

06-05-2024

Sau khi nhận được thông tin về việc mẫu tờ khai thông tin khi đăng ký làm Thẻ căn cước công dân gắn chíp trong danh mục nghề nghiệp đang sử dụng nghề “Y...

Công văn hướng dẫn Tuần lễ Điều dưỡng Quốc tế 12/5
Công văn hướng dẫn Tuần lễ Điều dưỡng Quốc tế 12/5

06-05-2024

Văn phòng xin gửi đến Các hội thành viên Công văn của Hội Điều dưỡng Việt Nam hướng dẫn các hội thành viên tổ chức Tuần lễ Điều dưỡng Quốc tế....

Giảng viên, sinh viên Trường đại học Điều dưỡng Nam Định lên đường hỗ trợ “tâm dịch” Bắc Giang
Giảng viên, sinh viên Trường đại học Điều dưỡng Nam Định lên đường hỗ trợ “tâm dịch” Bắc Giang

06-05-2024

Ngày 28/5, hưởng ứng lời kêu gọi cả nước chung tay đẩy lùi dịch bệnh, 54 cán bộ giảng viên là những bác sĩ, điều dưỡng và sinh viên năm thứ 4 (10 giảng...